• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MALI ODKRYWCY" Anna Rak

Integracja

image

Fizjoterapia

Rolą fizjoterapeuty jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej, prowadzenie ćwiczeń indywidualnych poprzez stosowanie specjalistycznych ćwiczeń mających na celu kształtowanie cech motorycznych i wydolności fizycznej, rozpoznawanie możliwości motorycznych dziecka, konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych dzieci.

Integracja sensoryczna

Zajęcia Integracji sensorycznej przeznaczone są dla dzieci, które przejawiają trudności  w przetwarzaniu bodźców dotyczących zmysłu dotyku, słuchu, zapachu oraz równowagi. Nadwrażliwość lub niedowrażliwość na te bodźce często utrudnia przedszkolakom codzienne funkcjonowanie. Dzięki zajęciom, uczą się jak radzić sobie z niekomfortowymi dla nich fakturami, mogą zaspokoić potrzebę docisku lub właśnie oswoić się z dotykiem. Jeśli intensywne zapachy powodują dyskomfort u dziecka, w czasie zajęć będzie mogło oswajać się z nimi w komfortowych dla siebie warunkach.

image
image

Logopedia

U dzieci w wieku przedszkolnym często pojawiają się trudności w prawidłowej wymowie. Podczas zajęć logopedycznych terapeuta skupia się na różnych obszarach aparatu artykulacyjnego, proponując ćwiczenia w formie zabawy. Każde zadanie ma wzbudzać u dziecka chęć do dalszej pracy, zajęcia są więc dla maluchów bardzo ciekawym wyzwaniem. Dmuchanie bąbli przez słomkę, bańki mydlane, ćwiczenia przy lustrze, zgadywanki, zabawy językiem, rymowanki…to tylko niektóre formy, dzięki którym logopeda może stymulować prawidłowe odruchy, których konsekwencją jest lepsza wymowa.

Rewalidacja

Rewalidacja to  działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają dziecku  jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dostosowane do określonych niepełnosprawności.

image
image

Umiejętności społeczne

Zajęcia mają za zadanie przygotować dzieci na różne sytuacje społeczne, które mogą mieć miejsce w grupie przedszkolnej, szkole, a potem w dorosłym życiu. Jeśli Państwa dziecko wykazuje trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, nie zawsze wie jak dołączyć do zabawy, czekanie na swoją kolej sprawia mu trudność,  a poradzenie sobie z porażką to dla niego ogromne wyzwanie, nasze zajęcia pomogą w opanowaniu tych i wielu innych umiejętności