• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MALI ODKRYWCY" Anna Rak

Integracja

Celem grupy integracji w placówce jest włączenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnienie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Tak rozumiana integracja przynosi korzyści wszystkim przedszkolakom.

Dyrektor